1 Comment

Japp, denna text gäller mig. Jag är en bruten man och jag såg inte knäcken komma, så jag lät det ske. "Tårar är den nya tidens vigvatten". En tes värd att bli ett bevingat ord.

Expand full comment