1 Comment

Leve Konungen, kungen är bäst och perfekt och jag är så innerligt trött på att höra om antisemitism och deras offerkofta, någon gång får det vara nog och innan de börjar prata om antisemitism får man ställa denna fråga att vad var motivet bakom det hela? Jag vet i alla fall att startskottet började från första världskriget. Jag älskar och respekterar Kungen och Monarkin, Leve Konungen, For ever and ever and Nothing else matters.❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Expand full comment